• chanel espadrilles
 • uclo
 • imb muenster
 • sos datenrettung
 • global hus
 • tellagami
 • mycasite
 • entrepedia
 • guaidian touzi
 • assel valley wind farm
 • ebz alexandersbad
  • úvodní strana
  • tisk
  • mapa webu
  • email

  Analýzy a strategie

  Efektivní provoz a rozvoj informační technologie se neobejde bez důkladné znalosti současného stavu ICT. K tomu slouží soubor analýz a auditů současného stavu informační technologie, který poskytne ucelené informace o jeho stavu z pohledu infrastruktury, zdrojů, funkcí, dat, bezpečnosti a dalších. Správné a efektivní využití informačních technologií je natolik složitá oblast řízení a koordinace, že potřebuje zkušený tým specialistů, kteří pomohou optimalizovat současný stav a navrhnout efektivní a účelný směr dalšího rozvoje. Výstupem z dílčích analýz a auditů je nejen detailní popis současného stavu a možných rizik, ale také optimální návrh cílové architektury a funkcionality.

  Z výše uvedeného vyplývá, že odborně zaměřené analýzy a audity jsou nástrojem k pochopení komplexnosti a významu provozovaného informačního a komunikačního systému a tím k efektivnímu vynakládání finančních prostředků na jeho provoz a rozvoj. Provedením vstupního nebo specificky změřeného auditu lze tak získat klíčové informace o provozovaném ICT včetně všech jeho komponent, procesů a vazeb na okolní prostředí, a efektivně zajišťovat jeho rozvoj s garancí dlouhodobého zhodnocování investic.

  • Vstupní HW a SW audity
  • Audity tiskových nákladů
  • Bezpečnost dat a datových sítí
  • Interní HW a SW audity (AZ)
  • Audit informačního systému
  • Informační strategie rozvoje ICT

  Námi prováděné analýzy a audity informačních a komunikačních technologií důsledně zkoumají současný stav ICT klienta s cílem jeho optimalizace, zajištění bezpečnosti datové a informační základny, celkové funkcionality, a dále efektivnosti vynakládání provozních prostředků, ochrany a zhodnocení investičních prostředků