• chanel espadrilles
 • uclo
 • imb muenster
 • sos datenrettung
 • global hus
 • tellagami
 • mycasite
 • entrepedia
 • guaidian touzi
 • assel valley wind farm
 • ebz alexandersbad
  • úvodní strana
  • tisk
  • mapa webu
  • email

  Studie proveditelnosti

  Studie proveditelnosti je komplexním podrobným popisem projektu pro účely jeho hodnocení z hlediska potřebnosti, proveditelnosti, efektivnosti, udržitelnosti a návratnosti. Přestože se konkrétní struktura, rozsah i obsah studie liší s ohledem na povahu jednotlivých projektů soukromé či veřejné sféry, případně programů, s jejichž pomocí se projekty financují, sestává rámcově z níže uvedených tématických oblastí:

  • Úvodní informace
  • Stručné vyhodnocení projektu
  • Stručný popis podstaty projektu a jeho etap
  • Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix
  • Management projektu a řízení lidských zdrojů
  • Technické a technologické řešení projektu
  • Dopad projektu na životní prostředí
  • Zajištění investičního majetku
  • Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)
  • Finanční plán a analýza projektu
  • Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
  • Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)
  • Harmonogram projektu
  • Závěrečné shrnující hodnocení projektu

  Je zřejmé, že metodická náročnost a podrobnost zpracování jednotlivých kapitol odpovídá významu projektu (jeho velikosti, nákladům, významu, vzniklých efektů, apod.) a vyžaduje nejen odpovídající znalosti problematiky prostředí realizace, ale také určité zkušenosti se zpracováním tohoto klíčového dokumentu.

  V rámci přípravy a zpracování Studií proveditelnosti investičních, rozvojových, inovačních, VaV a ICT projektů jsou klientům poskytovány odborné poradenské a projekční služby za podpory vlastních akreditovaných poradců, smluvních partnerů i poradenských společností, informační servis a dále odborné poradenské a projekční služby. Konzultační a projekční tým jako součást firmy DESIGN CIS je akreditovaným členem Asociace pro poradenství /APP/.

  K zajištění kvality poskytovaných služeb je důsledně uplatňován systémový přístup k procesu vzdělávání vlastních pracovníků a rozvoj partnerských vztahů s renomovanými partnery. V rámci podpory rozvoje průmyslového sektoru MSP se DESIGN CIS opírá o úzkou spolupráci s regionálními institucemi a profesně orientovanými seskupeními.